Parking rampe

U našem programu su automatske rampe visokog kvaliteta, namenjene za korišćenje na svim mestima koja zahtevaju kontrolu prolaza vozila i pešaka.

MOOVI

Rampa dužine ruke do 5 m.

Komplet sadrži rampu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Predviđena je za intenzivnu upotrebu.