Motori za kapije

Poseban segment našeg poslovanja čini automatizacija kapija ugradnjom elektromotora za automatsko pokretanje krlinih i kliznih kapija, na svim vrstama objekata, za kućnu i industrijsku upotrebu.

U našoj ponudi su inovativni, vrhunski koncepti motora za kapije izrađeni od savremenih materijala, koji garantuju najbolje  performanse pri korišćenju, sigurnost i dug vek trajanja.

Automatizacija kapija donosi značajne prednosti i komfor pri korišćenju, naročito kod kapija koje se često otvaraju/zatvaraju.

Izbor motora za kapiju zavisi od vrste kapije, dimenzija, težine, materijala od kog je napravljena, učestalosti korišćenja, kao i od drugih faktora.

U dogovoru sa vama, izabraćemo odgovarajući motor i dodatnu opremu za automatizaciju vaše kapije, koji će podržavati sve funkcije u skladu sa vašim potrebama.

POŠALJITE UPIT

BFT DEIMOS

Motor za automatizaciju kliznih kapija težine do 400/500/600/700/800Kg.

Komplet sadrži motor, zupčastu letvu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Predviđen je za intenzivnu upotrebu.

BFT ARES

Motor za automatizaciju kliznih kapija težine do 1500Kg.

Komplet sadrži motor, zupčastu letvu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Predviđen je za intenzivnu upotrebu.

BFT ICARO

Motor za automatizaciju kliznih kapija težine do 2000Kg.

Komplet sadrži motor, zupčastu letvu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.

BFT SP3500

Trofazni motor za automatizaciju kliznih kapija težine do 3500Kg.

Komplet sadrži motor, zupčastu letvu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.

BFT PHOBOS

Motor za krilne kapije težine krila do 250Kg i dužine do 5m.

Komplet sadrži dva motora, upravljačku jedinicu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.

BFT VIRGO

Motor za krilne kapije težine krila do 200Kg i dužine do 2m.

Komplet sadrži dva motora (integrisana upravljačka jedinica), par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Predviđen je za intenzivnu upotrebu.

BFT ELI

Motor (podzemni) za krilne kapije težine krila do 400Kg i dužine do 3,5m.

Komplet sadrži dva motora sa ugradnim kutijama, upravljačku jedinicu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.

BFT LUX

Hidraulični motor za krilne kapije težine krila do 800Kg i dužine do 5m.

Komplet sadrži dva motora, upravljačku jedinicu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.

BFT SUB

Hidraulični motor (podzemni) za krilne kapije težine krila do 800Kg i dužine do 2,5m.

Komplet sadrži dva motora sa ugradnim kutijama, upravljačku jedinicu, par fotoćelija, signalnu lampu sa integrisanom antenom, dva daljinska upravljača i ključ za deblokadu u slučaju nestanka struje.

Namenjen je za intenzivnu upotrebu.